Iva Kahánková

Bakalářská práce

Bioterorismus - reálná hrozba 21.století?

Bioterrorism - a real threat in the 21. century?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hrozby biologického terorismu, tedy terorismu za použití biologických zbraní. Text je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnými informacemi o vybraných biologických látkách a zhodnocení výběru biologické zbraně jako jednoho z typů zbraní hromadného ničení, neboť tyto programy mohou být zdrojem získání biologických zbraní teroristy. Druhá kapitola …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on analyzing the threat of biological weapons and bioterrorism. The Thesis consists of three main chapters. In the first chapter there are mentioned the most frequent pathogens which are commonly expected to be weaponized. The second chapter concerns the biological weapons programmes organized by a state, as this can be evaluated as one of the terrorist's option how to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Adam Fireš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33608

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie