Andrea KOKOTJUCHOVÁ

Bakalářská práce

Uplatnitelnost uchazečů se záznamem v trestním rejstříku o zaměstnání v Ústeckém kraji

Applicability of applicants with a criminal history of employment in the Ústí nad Labem Region
Anotace:
Motivací této práce bylo zjištění, jak společnost v ČR reaguje na uchazeče o zaměstnání se záznamem v trestním rejstříku. Danou problematikou se zabývalo několik zahraničních studií, které pomocí experimentu zjistily, že existuje diskriminace uchazečů vlivem trestní minulosti. Cílem práce bylo pomocí experimentu zjistit, zda na trhu práce v Ústeckem kraji dochází k diskriminace osob se záznamem v trestním …více
Abstract:
The motivation for this work was to find out how a society in the Czech Republic reacts to job applicants with a criminal record. Several foreign studies have addressed this issue, which have found out through experimentation that there is discrimination against applicants due to the criminal past. The aim of the thesis was to find out whether there is a discrimination on the labour market in the Ústí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKOTJUCHOVÁ, Andrea. Uplatnitelnost uchazečů se záznamem v trestním rejstříku o zaměstnání v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická