Matěj DRÁBEK

Bakalářská práce

Česká jazzová klavírní tvorba pro děti

Czech jazz piano music for children
Anotace:
Má bakalářská práce s názvem ?Česká jazzová klavírní tvorba pro děti? se zabývá stručnou analýzou vybraných jazzových etud určených pro děti. U jednotlivých skladeb je uvedena její náročnost. A v neposlední řadě je uveden nástin didaktických postupů. Nedílnou součástí práce je audio CD s ukázkami skladeb. Záměrem mé práce je upozornit na jazzovou tvorbu, která je na základních uměleckých školách více …více
Abstract:
My bachelor thesis ?Czech jazz piano music for children? deals with the brief analysis of some chosen jazz etudes for children. After each music score there is mentioned the difficulty-from the easiest to the harder ones. There is also an outline of didactic processes. The unseparable part of this thesis is the audio CD that consists of music samples. My intention was to highlight jazz music on music …více
 

Klíčová slova

Etuda jazz boogie swing rozbor
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Václav Krahulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁBEK, Matěj. Česká jazzová klavírní tvorba pro děti. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové)