Bc. Zuzana Losová

Master's thesis

Význam emocí v komunikaci značky luxusních oděvů MUZ

The Significance of Emotions in Communication of the Brand of Luxury Clothing MUZ
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem významu emocí v marketingové komunikaci na příkladu nově založené značky luxusních oděvů MUZ. Hlavním cílem práce je na základě vlastního kvalitativního výzkumu identifikovat a následně interpretovat emoce, preference a očekávání, které si současní a potenciální zákazníci spojují se značkou MUZ a zjištěné poznatky dále využít při návrhu komunikační strategie značky …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of the importance of emotions in marketing communication on the example of the newly established brand of luxury clothing MUZ. The main aim of the thesis is to identify and interpret the emotions, preferences and expectations that current and potential customers associate with the MUZ brand based on the own qualitative research and use the findings further in the design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Losová, Zuzana. Význam emocí v komunikaci značky luxusních oděvů MUZ. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe