Bc. Marcela Mašková

Diplomová práce

Vedlejší efekty mezinárodních kapitálových toků v rozvojovém světě

The Side-effects of International Capital Flows in ‘Developing World’
Anotace:
Celosvětový nárůst objemu proudících zahraničních kapitálových toků vede k úvahám o jejich prospěšnosti pro hospodářský rozvoj rozvojových zemí s křehkými domácími ekonomikami. Z převážné většiny jsou jejich dopady hodnoceny pozitivně, neboť spolu s potřebným kapitálem přinášejí i vyspělé technologie, nové formy správy a inovační podněty. Tato diplomová práce analyzuje negativní vedlejší dopady zahraničních …více
Abstract:
The surge of worldwide foreign capital flows have resulted in deep reflection of its benefits to economic growth of developing countries with vulnerable home economics. Their impacts are mostly highly valued since in addition to necessary capital assets they tend to fetch along advanced technologies, new forms of management and incentives for inovations. This diploma thesis analyzes the negative side …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií