Mgr. Tereza Karásková

Master's thesis

Úspěšný návrat na trh práce u osob starších 50-ti let

Successfull return of people over 50 to labour market
Abstract:
Tématem práce je úspěšný návrat na trh práce u osob, kterým bylo více jak 50 let, když ztratili zaměstnání. Cílem je pojednat o trhu práce, nezaměstnanosti a možnostech osob 50+, jak mohou nalézt cestu pro získání svého nového pracovního uplatnění. Teoretická část se věnuje trhu práce, důsledkům dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince a rizikovým skupinám, konkrétně pak osobám 50+. Dále je pojednáno …more
Abstract:
The theme of this work is the successful return to the labor market of those people who were older than 50 years when lost their job. The aim is to discuss the labor market, unemployment and possibilities of how can 50+ persons find a way to get their new job. The theoretical part is devoted to the labor market, the impacts of long-term unemployment on individuals and groups at risk, namely those 50 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta