Theses 

Úspěšný návrat na trh práce u osob starších 50-ti let – Mgr. Tereza Karásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Karásková

Diplomová práce

Úspěšný návrat na trh práce u osob starších 50-ti let

Successfull return of people over 50 to labour market

Anotace: Tématem práce je úspěšný návrat na trh práce u osob, kterým bylo více jak 50 let, když ztratili zaměstnání. Cílem je pojednat o trhu práce, nezaměstnanosti a možnostech osob 50+, jak mohou nalézt cestu pro získání svého nového pracovního uplatnění. Teoretická část se věnuje trhu práce, důsledkům dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince a rizikovým skupinám, konkrétně pak osobám 50+. Dále je pojednáno o možnostech, které nezaměstnaní mohou využít jako pomoc k nalezení nového pracovního uplatnění. Empirická část popisuje záměr výzkumného šetření a použité metody. V této části jsou interpretována výsledná data.

Abstract: The theme of this work is the successful return to the labor market of those people who were older than 50 years when lost their job. The aim is to discuss the labor market, unemployment and possibilities of how can 50+ persons find a way to get their new job. The theoretical part is devoted to the labor market, the impacts of long-term unemployment on individuals and groups at risk, namely those 50+. It also deals with the opportunities that the unemployed can use as an aid to find a new job. Empirical part describes the intent of the research and the methods used. The resulting data are interpreted in this part.

Klíčová slova: Trh práce, dlouhodobá nezaměstnanost, 50+, stárnutí, nové uplatnění, labor market, long-term unemployment, aging, new vacancy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:10, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz