MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Disertační práce

Imunogenetické aspekty v etiopatogenezi revmatoidní artritidy

Immunogenetic aspects in etiopathogenesis of rheumatoid arthritis
Anotace:
RevmatoidnŞ artritida (RA) je modelem polygenn§ podmŞn§nŚho onemocn§nŞ, kde genetickŚ faktory mohou ovlivžovat jak vnŞmavost ke vzniku choroby, tak zvanost jejŞho prb§hu. TNF je pleiotropnŞ prozn§tlivý cytokin, který hraje významnou roli v indukci T bun§nŚ imunitnŞ odpov§di, pi stimulaci produkce proteolytických enzym, prostaglandin, chemokin, pi zv&yacute …více
Anotace:
dium IV) a pacienty s neerozivnŞ formou RA (stdium I), byla prevalence GG genotypu oproti AA + AG genotypm vŞce ne estinsobn§ vyŞ u pacient s nejt§Şm stupn§m postienŞ (stdium IV) (40,0 % vs. 87,0 %; OR = 6,29; 95 % CI 1,19-36,43; P = 0,01). Statisticky významný byl rovn§ rozdŞl v alelických frekvencŞch polymorfismu - 308 G/A TNF mezi t§mito dv§ma skupinami (Pa = 0.02 …více
Abstract:
Rheumatoid arthritis (RA) is recognized as a polygenic disorder, with genetic polymorpfisms contributing to both the sesceptibility and the severity of the disease. TNF is one of the most potent pro-inflammatory cytokine known to regulate cell survival, death, and/or growth, depending on cell types. Several alleles from the HLA-DRB1 locus have been associated with RA, thus the interest in polymorphisms …více
Abstract:
ients with normal and enhanced LDL-cholesterol plasma concentration in allelic frequencies (Pa = 0.047). Compared to GG genotype with AA and AG genotypes, the prevalence of GG genotype was more than 2-fold higher within patients with enhanced LDL-cholesterol plasma concentration (60,7 % vs. 77,9 %; OR = 2.29; 95 % CI 0.94 5.63; P = 0.035). In conclusion, results obtained in this study suggest an association …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.