Bc. Radek ŠMÍD

Diplomová práce

Účtování, oceňování a vykazování zvířat v zoologické zahradě v komparaci s mezinárodními standardy finančního výkaznictví

Accounting, valuation and reporting of animals in the zoo in comparison with International Financial Reporting Standards
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku účtování, oceňování a vykazování zvířat jak dle české účetní legislativy, tak mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Po analyzování zmíněných systémů byla provedena jejich komparace a uvedení zjištěných výsledků shodných a rozdílných prvků účetních systémů v oblasti zvířat. Následně byly popsány metody účtování, oceňování a vykazování zvířat v Zoologické …více
Abstract:
The presented thesis is focused on the issues of accounting, valuation and reporting of animals, both by the Czech legislation and international financial reporting standards. The comparison was implemented after analyzing those systems and the results of identical and different elements of accounting systems in the field of animal welfare were put. In consequence the thesis discusses the methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍD, Radek. Účtování, oceňování a vykazování zvířat v zoologické zahradě v komparaci s mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/