Klára Pončíková

Bachelor's thesis

Prohlubující se propast mezi generacemi

Deepening gap between generations
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou mezigenerační propasti, konkrétně mezi generací seniorů a adolescentů. Teoretická část slouží k objasnění základních pojmů, vymezuje pojem generace, popisuje mezigenerační vztahy napříč historii. Dále se zaměřuje na mezigenerační střety a komunikaci. V teoretické části je kapitola také o mezigeneračních centrech a věkových specifik u generací seniorů a adolescentů …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the intergenerational gap, specifically between the generation of seniors and adolescents. The theoretical part serves to clarify the basic concepts, defines the concept of generation, describes intergenerational relationships throughout history. It also focuses on intergenerational conflicts and communication. In the theoretical part, the chapter is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pončíková, Klára. Prohlubující se propast mezi generacemi. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe