Bc. Kateřina Miholová

Diplomová práce

Bio Art

Bio Art
Anotace:
Diplomová práce „Bio Art. Je nutné být zeleným?“ pojednává o nové formě uměleckého vyjadřování, jehož podstatou je manipulace s živými organismy nebo vytváření zcela původních živých organismů. Jelikož materiálem jsou formy života na úrovni buněk, proteinů, ale také DNA, tkání, genů aj. organických hmot, vzbuzuje tento fenomén řadu otázek, jimiž se autorka zabývá a sleduje přesahy do oborů, jako je …více
Abstract:
The diploma thesis ‘Bio Art. Is It Necessary To Be Green?’ deals with a new form of art expression. The basis of this new expression is manipulation with living organisms or creation of completely original living organisms. This phenomenon raises many questions as different forms of life at the level of cells, proteins but also DNA, tissues, genes and other organic substances are the material for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák, prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova