Alena HARBICHOVÁ

Bakalářská práce

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou v kontextu společné obchodní politiky Evropské unie

Trade relations between the Czech Republic and the People's Republic of China in the context of the common commercial policy of the European Union
Anotace:
Práce se se věnuje společné obchodní politice Evropské unie a jejímu vlivu na obchodování České republiky s Čínskou lidovou republikou. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsán obchod s Čínskou lidovou republikou v kontextu společné obchodní politiky z teoretického hlediska. Zde budou zahrnuta témata obchodní politiky České republiky, společné obchodní politiky EU a s tím spojená ochranářská …více
Abstract:
The thesis is focused on the common trade policy of the European Union and its impact on the Czech Republic's trade with the People's Republic of China. The thesis is divided into two parts. The first part describes trade with China in the context of the common trade policy from a theoretical point of view. Here, the topics of the Czech Republic's trade policy, the EU's common trade policy and related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Dana Ondrušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARBICHOVÁ, Alena. Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou v kontextu společné obchodní politiky Evropské unie. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.