Bc. Tereza Bočková

Bakalářská práce

Léčebná výživa při onemocnění atopickým ekzémem

Diet therapy in atopic eczema
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou v souvislosti s atopickým ekzémem u dětí a dospělých. Obsahuje teoretické údaje o onemocnění. Následné informace o významu výživy v jeho léčbě a prevenci vycházejí z poznatků dosavadních studií provedených na toto téma. Práce zároveň nabízí doporučení, která z těchto poznatků vyplývají. Pozornost je zaměřena na souvislost atopického ekzému s potravinovou alergií …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with nutrition in case of atopic dermatitis in children and adults. It contains theoretical data about the disease. Subsequent information about the importance of nutrition in the treatment and prevention is based on findings of recent studies on this topic. The thesis then offers recommendations arising from these findings. Attention is focused on the relation between atopic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta