Bc. Tereza Bočková

Bachelor's thesis

Léčebná výživa při onemocnění atopickým ekzémem

Diet therapy in atopic eczema
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou v souvislosti s atopickým ekzémem u dětí a dospělých. Obsahuje teoretické údaje o onemocnění. Následné informace o významu výživy v jeho léčbě a prevenci vycházejí z poznatků dosavadních studií provedených na toto téma. Práce zároveň nabízí doporučení, která z těchto poznatků vyplývají. Pozornost je zaměřena na souvislost atopického ekzému s potravinovou alergií …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with nutrition in case of atopic dermatitis in children and adults. It contains theoretical data about the disease. Subsequent information about the importance of nutrition in the treatment and prevention is based on findings of recent studies on this topic. The thesis then offers recommendations arising from these findings. Attention is focused on the relation between atopic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta