Bc. Petr Loskot

Master's thesis

Vliv konzumace stravy s nižším obsahem energie než je bazální metabolismus člověka na jeho antropometrické parametry

Effect of food intake with energy content lower than basal metabolic rate value of human on his anthropometric parameters
Abstract:
V dnešní době, kdy prevalence nadváhy a obezity dosahuje v populaci epidemických rozměrů a obezita je považována za diagnózu, nabývá na důležitosti problematika stanovení adekvátního příjmu a výdeje energie. Teoretická část práce nejprve popisuje složky energetického výdeje člověka se zvláštním důrazem na faktory ovlivňující hodnotu bazálního metabolického výdeje. Dále jsou v práci popisovány metody …more
Abstract:
The prevalence of obesity, which is regarded as a disease, has reached epidemic proportions recently. Therefore, the importance of determination of adequate energy intake and expenditure has been increasing. First, the theoretical part of the thesis describes components of energy expenditure with particular focus on factors influencing the value of basal metabolic rate. Second, methods for determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian

Theses on a related topic