Bc. Petr Loskot

Master's thesis

Vliv konzumace stravy s nižším obsahem energie než je bazální metabolismus člověka na jeho antropometrické parametry

Effect of food intake with energy content lower than basal metabolic rate value of human on his anthropometric parameters
Anotácia:
V dnešní době, kdy prevalence nadváhy a obezity dosahuje v populaci epidemických rozměrů a obezita je považována za diagnózu, nabývá na důležitosti problematika stanovení adekvátního příjmu a výdeje energie. Teoretická část práce nejprve popisuje složky energetického výdeje člověka se zvláštním důrazem na faktory ovlivňující hodnotu bazálního metabolického výdeje. Dále jsou v práci popisovány metody …viac
Abstract:
The prevalence of obesity, which is regarded as a disease, has reached epidemic proportions recently. Therefore, the importance of determination of adequate energy intake and expenditure has been increasing. First, the theoretical part of the thesis describes components of energy expenditure with particular focus on factors influencing the value of basal metabolic rate. Second, methods for determination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Dietitian