Jan Šmíd

Bakalářská práce

Analýza vybavenosti obyvatelstva prostředky individuální ochrany v České republice

Analysis of Equipment of Population Personal Protection in the Czech Republic
Anotace:
Největší riziko vyplývající z nedostatku v zajištění osobní ochrany, je riziko spojené s ohrožením života a zdraví obyvatelstva. Proto jsou součástí civilní ochrany prostředky individuální, kterými se tato práce zabývá. V práci je část teoretická, která obecně pojednává o PIO a část praktická, která analyzuje současný stav. V závěru práce jsou použity metody SWOT a KARS, a poté návrh vlastních opatření …více
Abstract:
The most significant risk arising from insufficiency in ensuring personal protection, is the risk connected with endangering lives and health of a population. This study deals with the means of individual protection, because they are a part of civil protection. The theoretical part of the study introduces the means of individual protection in a general manner. The partical part analyses the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šmíd, Jan. Analýza vybavenosti obyvatelstva prostředky individuální ochrany v České republice. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe