Jiří HOLINKA

Bakalářská práce

Obec s pověřeným obecním úřadem.

Municipalities with commissioned municipal offices
Anotace:
Předložená bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" se zabývá právní úpravou obcí tohoto typu. První část je teoretickou základnou, ve které jsou rozebrány pojmy veřejná správa, samospráva, obec, její orgány a dále kontrola činnosti obcí a celkový pohled na Českou republiku. Ve druhé části jsou na konkrétním příkladu města Čelákovice charakterizovány jednotlivé činnosti, které spadají …více
Abstract:
The bachelor thesis titled "Municipality with Commissioned Municipal Office" deals with legislation related to this type of municipality. The first part of the thesis forms a theory base analysing such terms as public administration, self-government, municipality and its bodies, supervision of municipalities' operation, as well as a general overview of the Czech Republic. By using the real example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLINKA, Jiří. Obec s pověřeným obecním úřadem.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa