Jiří HOLINKA

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem.

Municipalities with commissioned municipal offices
Abstract:
Předložená bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" se zabývá právní úpravou obcí tohoto typu. První část je teoretickou základnou, ve které jsou rozebrány pojmy veřejná správa, samospráva, obec, její orgány a dále kontrola činnosti obcí a celkový pohled na Českou republiku. Ve druhé části jsou na konkrétním příkladu města Čelákovice charakterizovány jednotlivé činnosti, které spadají …more
Abstract:
The bachelor thesis titled "Municipality with Commissioned Municipal Office" deals with legislation related to this type of municipality. The first part of the thesis forms a theory base analysing such terms as public administration, self-government, municipality and its bodies, supervision of municipalities' operation, as well as a general overview of the Czech Republic. By using the real example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLINKA, Jiří. Obec s pověřeným obecním úřadem.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration