Bc. Anna Hájková

Diplomová práce

Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům

Colonization dynamic of human intestinal tract with antibiotic resistant bacteria
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou antibiotické rezistence bakterií identifikovaných v rektálních výtěrech kojence a jeho matky. Sledována byla dynamika kolonizace trávicího traktu dítěte jednotlivými druhy čeledi Enterobacteriaceae společně s probiotickým kmenem Escherichia coli, který byl dítěti z důvodu průjmového onemocnění podán. Bakteriální izoláty byly identifikovány a charakterizovány …více
Abstract:
In this diploma thesis the problem of antibiotic resistant bacteria found in rectal swabs from an infant and its mother is evaluated. Colonization dynamic of child’s intestinal tract with bacteria belonging to Enterobacteriaceae family as well as with Escherichia coli probiotic strain that was applied to the child because of diarrhoea was monitored. Bacterial isolates were identified and characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta