Bc. Stanislav Milotinský

Diplomová práce

Vliv psilocybinu na mismatch negativity v serotonergním modelu schizofrenie

Influence of psilocybin on mismatch negativity within serotonin model of schizophrenia
Anotace:
Psychedelik se využívá pro studium závažných onemocnění, jako je schizofrenie, díky jejich unikátní schopnosti napodobovat některé z jejích symptomů. Tato práce hodnotí účinky psychedelika psilocybinu (aktivní chemická komponenta halucinogenních hub u nás známých jako lysohlávky) na ukazatel automatického zpracování informací, evokovaný potenciál mismatch negativity (MMN). U schizofrenie je velikost …více
Abstract:
Psychedelics are used for studying severe mental disorders such as schizophrenia because of their unique ability to mimic some of its symptoms. This thesis evaluates a psychedelic called psilocybin (hallucinogenic compound of magic mushrooms) due to its influence on an indicator of early processing named mismatch negativity (MMN). MMN is constantly found decreased or diminished within course of schizophrenia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma