Theses 

Interakční styl trenéra moderního tance – Mirka RAPOUCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Mirka RAPOUCHOVÁ

Bakalářská práce

Interakční styl trenéra moderního tance

Anotace: Bakalářská práce se zabývá interakčními styly trenérů/trenérek v oblasti moderního tance Street Dance. Cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi sebereflexí a pohledem na ideální interakční styl trenérů v rámci určitých kategorií. Výzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření, které využívá standardizovaný dotazník interakčního stylu trenéra/trenérky a zúčastnilo se ho 38 respondentů, kteří aktivně působí v oblasti Street dance. Vyhodnocení probíhalo na základě osmi dimenzí interakčního stylu trenéra/trenérky. Výsledky získané z dotazníku byly zpracovány do tabulek a grafů, z nichž je patrné, jaké rozdíly se vyskytují mezi sebereflexí a pohledem na ideální interakční styl, v rámci vybraných kategorií. Z hodnot rovněž lze zjistit jaké interakční styly trenéři/trenérky Street dance preferují a aplikují v praxi. Výsledkem bylo zjištění, že se všichni trenéři a trenérky přiklánějí k interakčním stylům Organizátor, Pomáhající, Chápající a Vede k zodpovědnosti, jak z pohledu sebereflexe, tak z pohledu ideálního interakčního stylu trenéra/trenérky. Viditelný rozdíl mezi sebereflexí a pohledem na ideální interakční styl lze pozorovat u dimenzí Nejistý, Nespokojený, Kárající a Přísný u většiny zúčastněných.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with the styles of coaches in the field of street dance. The aim of the work was to find out the differences between self-reflection and the view of the ideal interaction style of coaches within certain categories. The research was done by using the questionnaire survey method, which uses a standardized questionnaire of the coaching style and was attended by 38 respondents who are active coaches in the Street dance. The evaluation was based on eight dimensions of the coach interaction style. The results obtained from the questionnaire were processed into charts and graphs, which show the differences between self-reflection and the view of the ideal interaction style within selected categories. From the value, it is also possible to find out which styles of interaction the Street dance coach prefer and apply in practice. The results showed that all coaches attached to the interactive styles: Organizer, Helped, Understanding and Responsibility Leader from the point of view of self-reflection and from the point of view of the ideal coaching style. The visible difference between the self-reflection and the view of the ideal interaction style can be seen in the dimensions: Uncertain, Discontented, Reprimanding and Strict in most stakeholders.

Klíčová slova: interakce, interakční styl, tanec, street dance, trenér

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214476 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

RAPOUCHOVÁ, Mirka. Interakční styl trenéra moderního tance. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:17, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz