Kamila Plicková

Diplomová práce

Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů

Community based approaches to development of municipalities
Anotace:
Hlavním záměrem diplomové práce Komunitní přístupy k rozvoji obcí, měst a regionů je zhodnocení míry a kvality využívání komunitních a participativních přístupů k plánování rozvoje území v současném rozhodování na místní úrovni. První část práce se věnuje představení teoretických konceptů, jejichž reálné uplatnění je názorně popsáno na příkladech z praxe české i zahraniční. Komunitní metody nemají …více
Abstract:
The main aim of the thesis Community based approaches to development of municipalities is to evaluate the extent and quality of the use of community and participatory approaches to planning of development in the current decision-making at the local level. The first part focuses on the introduction of the theoretical concepts whose real application is shown on practical examples of Czech and foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Khendriche Trhlínová
  • Oponent: Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia