Bc. Daniel Urbánek

Diplomová práce

Multimediální výuka vybraných kapitol analytické chemie

Multimedia education of the chosen chapters of analytical chemistry
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu multimediální výuky vybraných kapitol analytické chemie. Vytvořené výukové subsystémy (Spefo, RePo, PoteKond) jsou ukázkou komplexních multimediálních výukových systémů se všemi možnými a dostupnými typy multimediální výuky a e-learningu. Vedle teoretických informací vybraných kapitol obsahuje práce ukázku z výukového subsystému RePo. Součástí práce je vyhodnocení …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on creation of multimedia education of chosen chapters of analytical chemistry. The produced subsystems (Spefo, RePo, PoteKond) demonstrate quite complex multimedia tutorial systems with currently all the forms of multimedia education and e-learning. In addition to theoretical informations of selected chapters this thesis includes a preview from the educational subsystem RePo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy