Ing. Igor Machala

Bakalářská práce

Internetbanking v Európskej únii

Internet banking in European Union
Abstract:
The object of this thesis is to compare the usage of internet banking in different countries of the European Union (EU) and in Slovak Republic depending on socio-demografic factors (age, gender, education, location), to evaluate the usage of this kind of distribution channel within the system of electronic banking and to indicate perspectives of its further usage with respect to existing financial …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je komparácia využívania internet bankingu v rôznych krajinách Európskej únie a na Slovensku a zohľadnenie rôznych sociálno-demografických faktorov (vek, pohlavie, vzdelanie, región) na jeho používanie, zhodnotenie využívania tohto distribučného kanála v rámci systému elektronického bankovníctva a naznačenie istých perspektív jeho ďalšieho využívania s ohľadom aj na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  • Oponent: Ing. Lívia Hanesová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management