Bc. Lukáš Tyrychtr

Bakalářská práce

Nástroje pro UML modelování pro nevidomé

UML modeling tools for blind people
Anotace:
Tato práce se zabývá nástroji použitelnými nevidomými při tvorbě a procházení již existujících UML a ERD diagramů. Práce shrnuje stav použitelných nejen softwarových nástrojů použitelných při prezentaci UML a ERD diagramů, a rovněž představuje výsledky studie použitelnosti PlantUML, jak ze stránky nevidomých, tak i ze stránky srozumitelnosti grafického výstupu PlantUML.
Abstract:
The subject of this thesis is an exploration of the usable tools for browsing and creating UML and ERD diagrams by visually impaired people. This work summarizes the currently available tools and presentation approaches and it also presents results of two surveys about PlantUML, one from the point of view of the visually impaired users, the other from the point of view of their sighted colleagues.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: Mgr. Lukáš Másilko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.