Jiří Káčerek

Bakalářská práce

Využití ICT ve vzdělávání interními lektory ve firmě

Use of ICT in education by internal lecturers in the company
Anotace:
Ve své bakalářské diplomové práci se zabývám tématem využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání interními lektory ve firmě. Hlavní výzkumnou otázkou je „jakým způsobem využívají lektoři ve firmě informační a komunikační technologie?“ Tato práce je členěna do dvou části. V první, teoretické části práce, se zabývám ukotvením pojmu a smyslu ICT ve vzdělávání, vzájemným kontextem …více
Abstract:
In my bachelor diploma thesis I deal with the use of information and communication technologies (ICT) in the education by internal lecturers in the company. The main research question is "how do lecturers use information and communication technology?" This thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, I deal with the anchoring of the concept and meaning of ICT in the education, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta