Bc. Kristýna Šebková

Bachelor's thesis

Pracovní doba a doby odpočinku

Working hours and rest breaks
Anotácia:
V této bakalářské práci se nejprve zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní prameny právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolené. Analyzuji platnou právní úpravu těchto institutů obsaženou v zákoníku práce. Cílem této práce je rozbor a výklad příslušných ustanovení upravujících pracovní dobu, její rozvržení a jednotlivé druhy dob odpočinku. V praktické části formou dotazníkového šetření …viac
Abstract:
In this bachelor's thesis I initially focus on international and national sources of legislation regulating working hours and rest periods inclusive of holidays. I analyse the valid legal regulation of these institutes as included in the Labour Code. The aim of this thesis is to analyse and construe the respective provisions regulating the working hours, their timing, and the individual rest period …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedúci: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní