Kateřina NIKERMAIEROVÁ

Bakalářská práce

Omezení práva na informace z důvodu ochrany osobních údajů

Restrictions of the right to information due to protection of personal data
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá právem na informace a jeho omezením z důvodu ochrany osobních údajů. V první kapitole se zabývám analýzou úpravy v mezinárodních lidskoprávních dokumentech, úpravy v Listině základních práv a svobod a následně úpravy na zákonné úrovni. V následující kapitole je věnován prostor analýze a komparaci poskytnuté ochrany osobních údajů v příslušných zákonech, které současně vymezují …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the right to information and its limitations for the protection of personal data. First chapter is concerned with the analysis of the regulation in international human rights documents, the regulation in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and then the regulation on the legal level. The following chapter is devoted to the analysis and comparison of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Martin Škurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NIKERMAIEROVÁ, Kateřina. Omezení práva na informace z důvodu ochrany osobních údajů. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.