Bc. Kateřina Michálková

Diplomová práce

Výskyt mikroorganismů v biopotravinách a sledování teplotního vlivu při výrobě raw potravin

Occurrence of microorganisms in organic food and monitoring the temperature influence in the production of raw foods
Anotace:
Jedním z faktorů hodnotící kvalitu potraviny je stupeň mikrobiálního znečištění. Práce je věnována výskytu mikroorganismů v biopotravinách a minimálně tepelně opracovaných potravinách. Teoretická část se zabývá problematikou alternativních směrů výživy, zejména vitariánstvím a konzumací biopotravin. Dále jsou popsány suroviny, ze kterých byly vyrobeny ,,raw" sušenky, a představeny skupiny mikroorganismů …více
Abstract:
One of the factors that asses the quality of the food is the degree of microbial contamination. The work is concern to the occurance of microorganism in organic foods and to minimally heat-treated foods. The theoretical part deals with the alternative movements of nutrition, particularly raw food vegan diet and consuming of organic food. Further food ingredients for the preparation of raw biscuits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iveta Brožková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michálková, Kateřina. Výskyt mikroorganismů v biopotravinách a sledování teplotního vlivu při výrobě raw potravin. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin