Bc. Marie VAVREČKOVÁ

Diplomová práce

Strach z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra

The nurse student's fear of dying and death
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou strachu z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra. Tato problematika byla sledována na středních zdravotnických školách v Moravskoslezském kraji, které souhlasily s výzkumným šetřením. Ve výzkumu bylo využito standardizovaného dotazníku Collett-Lester fear of death scale revised. Dotazník byl anonymní a zcela dobrovolný. Žáci hodnotili na Likertově škále …více
Abstract:
The theses deal with the fear of dying and death problematics at students of nursing. This problematics was monitored at high medical schools in the Moravian-Silesian Region that agreed with research. In the survey was used standardized questionnaire Collett-Lester fear of death scale revised the name of questionnaire. The questionnaire was anonymous and completely voluntary. Students rated on Likert …více
 

Klíčová slova

Umírání Smrt Strach Úzkost Žák
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVREČKOVÁ, Marie. Strach z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses olrupx olrupx/2
17. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.