Eva VOLMUTOVÁ

Bakalářská práce

Tonutí v PNP

Pre-hospital emergency care for drowning people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tonutím v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se seznamujeme s tonutím, jeho fázemi, rozdělením, příčinami, patofyziologií a komplikacemi. Dále se zabýváme první pomocí při tonutí, kdy se nejdříve věnujeme laické první pomoci a následně profesionální první pomoci. V další části práce popisujeme hypotermii …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with drowning in pre-hospital emergency care. Thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part of the thesis we get acquainted with drowning, its phases, division, causes, pathophysiology and complications. Than we deal with the first aid for drowning people, when we talk about basic first aid and then about professional first aid. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLMUTOVÁ, Eva. Tonutí v PNP. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/