Bc. Marie Růžičková

Diplomová práce

Předpověď elučních dat v gradientech mobilní fáze na kolonách s povrchově porézními částicemi

Prediction of gradient elution data on columns with core-shell particles
Anotace:
Tato prace se zabyva predikci reten.nich dat v rychlych gradientech pomoci izokratickych reten.nich model. na povrchov. poreznich kolonach s velikosti .astic 5 ?Ęm. K analyzam byly pou.ity standardy alkylbenzen. a fenolickych latek, ktere byly separovany na povrchov. poreznich kolonach s chemicky vazanymi stacionarnimi fazemi C18, fenyl-hexyl a bifenyl. Vybrane povrchov. porezni kolony byly pou.ity …více
Abstract:
This thesis deals with possibilities of prediction of gradient elution data using three different isocratic retention models on 5 ěm core-shell columns. Alkylbenzenes, phenolic acid a flavone standards were separated in fast gradient times between 1?10 min with different gradient range on three columns with different stationary phases (octadecyl, phenyl-hexyl and biphenyl). Furthermore, core-shell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Růžičková, Marie. Předpověď elučních dat v gradientech mobilní fáze na kolonách s povrchově porézními částicemi. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická