Bc. Andrea Kolenčíková

Bachelor's thesis

Obchodněprávní kupní smlouva a problematika elektronické kontraktace

Commercial Contract of Sale and the Issue of Electronic Contracting
Abstract:
Kupní smlouva disponuje nejširší úpravou ze všech smluvních typů. Východisko lze spatřovat ve značné častosti užívání v obchodní sféře, kde se dnes běžně užívají elektronické prostředky. Elektronická kontraktace tvoří dnes již samostatnou část obchodních systémů. Zahrnuje nákup a prodej prostřednictvím webových stránek, emailové pošty, telefonních hovorů, televizních sporů nebo faxu. Elektronické prostředky …more
Abstract:
The purchase agreement has the widest treatment and usage of all types of contracts. The starting point can be seen in the frequency of it's significant use in business. Electronic contracting has even formed an independent area of making business. Buying and selling through the website, mailings, telephone calls, television, fax etc. today represents an ordinary part of our lives. Electronic means …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Law and Business

Theses on a related topic