Bc. Andrea Kolenčíková

Bachelor's thesis

Obchodněprávní kupní smlouva a problematika elektronické kontraktace

Commercial Contract of Sale and the Issue of Electronic Contracting
Anotácia:
Kupní smlouva disponuje nejširší úpravou ze všech smluvních typů. Východisko lze spatřovat ve značné častosti užívání v obchodní sféře, kde se dnes běžně užívají elektronické prostředky. Elektronická kontraktace tvoří dnes již samostatnou část obchodních systémů. Zahrnuje nákup a prodej prostřednictvím webových stránek, emailové pošty, telefonních hovorů, televizních sporů nebo faxu. Elektronické prostředky …viac
Abstract:
The purchase agreement has the widest treatment and usage of all types of contracts. The starting point can be seen in the frequency of it's significant use in business. Electronic contracting has even formed an independent area of making business. Buying and selling through the website, mailings, telephone calls, television, fax etc. today represents an ordinary part of our lives. Electronic means …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business

Práce na příbuzné téma