Bc. Andrea Kolenčíková

Bakalářská práce

Obchodněprávní kupní smlouva a problematika elektronické kontraktace

Commercial Contract of Sale and the Issue of Electronic Contracting
Anotace:
Kupní smlouva disponuje nejširší úpravou ze všech smluvních typů. Východisko lze spatřovat ve značné častosti užívání v obchodní sféře, kde se dnes běžně užívají elektronické prostředky. Elektronická kontraktace tvoří dnes již samostatnou část obchodních systémů. Zahrnuje nákup a prodej prostřednictvím webových stránek, emailové pošty, telefonních hovorů, televizních sporů nebo faxu. Elektronické prostředky …více
Abstract:
The purchase agreement has the widest treatment and usage of all types of contracts. The starting point can be seen in the frequency of it's significant use in business. Electronic contracting has even formed an independent area of making business. Buying and selling through the website, mailings, telephone calls, television, fax etc. today represents an ordinary part of our lives. Electronic means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání

Práce na příbuzné téma