Ivana ZÁBRANSKÁ

Bakalářská práce

Účetní a daňová problematika technického zhodnocení a oprav dlouhodobého majetku.

Accounting and tax issue of technical appreciation and repairs of fixed assets
Anotace:
Práce se zabývá účetní a daňovou problematikou technického zhodnocení a oprav dlouhodobého majetku. Problematika je demonstrována na konkrétních případech poskytnutých dvěma společnostmi. Jedná se o příspěvkovou organizaci Domov sociálních služeb Liblín a územně samosprávný celek Obec Vejvanov. V první části práce jsou s využitím platné legislativy a odborné literatury objasněny pojmy použité v souvislosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with accounting and tax issues of technical appreciation and repairs of fixed assets. The issue is demonstrated on particular cases provided by two companies. It is the contributory organization of the Home of Social Services in Liblín and the municipality self-governing community of Vejvanov. In the first part of the thesis, with the use of valid legislation and professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radka Součková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁBRANSKÁ, Ivana. Účetní a daňová problematika technického zhodnocení a oprav dlouhodobého majetku.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/