Bc. Lucie Lysková

Bakalářská práce

Real-time PCR a jeho využití v klinické molekulární diagnostice.

Real - time PCR and his usage in clinical molecular diagnostics.
Anotace:
Real-time PCR je varianta PCR, která umožňuje přímou kvantifikaci PCR produktu v průběhu reakce, odtud název real time PCR- polymerázová řetězová reakce v reálném čase. Kvantifikace množství molekul nukleových kyselin je důležitá při detailním studiu genové exprese nebo diagnostice některých patogenů. Real time kvantitativní PCR je metoda, která zahrnuje jak amplifikaci tak analýzu, a u níž není potřeba …více
Abstract:
Real -time PCR is one of the PCR variant that allows direct quantification of PCR product continuously during the reaction. The quantification of DNA molecules amount plays the important role in the gene expression studying and in the diagnostics of some pathogens. The amplification steps and analysis are directly proceed in one reaction in one instrument during the quantitative real time PCR. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková
  • Oponent: Mgr. Eva Flodrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta