Ing. Petra Nečasová

Bachelor's thesis

Vnitřní účetní směrnice podniku

Internal Accounting Rules of the Company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vnitřní účetní směrnice podniku“ je analyzovat legislativní úpravu tvorby interních účetních směrnic a zpracovat návrh směrnic pro konkrétní účetní jednotku. Na základě teoretických východisek a související legislativy jsem provedla analýzu systému směrnic v konkrétním podniku a navrhla nový systém směrnic, který by měl usnadňovat vnitřní řízení podniku. Podrobněji je rozebrána …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Internal Accounting Rules of the Company” is to analyze legislative regulations of creating internal accounting rules and to cover the scheme of internal regulations for a particular accounting entity. Based on the theoretical background and related legislation I analyzed the system of internal regulations in a particular company and a proposed new system of internal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta