Bc. Jan Gečnuk

Bakalářská práce

Izolace isotypově specifických monoklonálních protilátek proti OspC proteinu bakterií Borrelia burgdorferi s.l.

Isolation of isotype-specific monoclonal antibodies against OspC protein of Borrelia burgdorferi s.l.
Anotace:
V této práci jsme se pokusili metodou hybridomové technologie připravit protilátky schopné rozlišovat dva isotypy OspC, OspC A a OspC H. Oba tyto isotypy jsou shledány jako invasivní. Pro příravu na imunizační experimenty jsme připravili OspC A a OspC H rekombinatně v heterologním expresním systému Escherischia coli, pro expresi jsme zvolili celou formu genu vloženou do plasmidu pET22 včetně lipidizační …více
Abstract:
In this thesis we prepared monoclonal antibodies capable of distinction between two isotypes of OspC, OspC H and OspC A by meaning of hybridoma technology. Both these isotypes are considered to be invasive. For preparation imunization experiments we prepared recombinant OspC A and OspC H in heterologous expression system Escherischia coli, for expression ve chosen whole for of gene ligated to plasmid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Adam Norek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie