Richard Pinka

Master's thesis

Concept of cloud application for improvement the interactions of participants of the building development processes at the world building industry and manufacturing industry markets.

Anotácia:
Stavební průmysl se v průběhu staletí progresivně rozrůstal do svých současných technologických a kvalitativních rozměrů. Jeho neustálý růst je zřejmý a jeho výrobní výsledky padají a rostou na základě schopností plánovat, konstruovat a také udržovat stavební projekty dle technických zásad a pravidel. Jak se implementují inovace v stavebních procesech, celé spektrum účastníků stavebních procesů přestává …viac
Abstract:
Construction industry has been gradually and progressively evolving over the centuries. Demand for the growth is certain and industry results are falling and raising with the ability to plan, construct and maintain construction projects according the technical laws. As new innovations are implemented to construction processes, all spectre of construction industry participants cannot reach demanded …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/om1raa/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty