Theses 

Concept of cloud application for improvement the interactions of participants of the building development processes at the world building industry and manufacturing industry markets. – Richard Pinka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Richard Pinka

Diplomová práce

Concept of cloud application for improvement the interactions of participants of the building development processes at the world building industry and manufacturing industry markets.

Anotace: Stavební průmysl se v průběhu staletí progresivně rozrůstal do svých současných technologických a kvalitativních rozměrů. Jeho neustálý růst je zřejmý a jeho výrobní výsledky padají a rostou na základě schopností plánovat, konstruovat a také udržovat stavební projekty dle technických zásad a pravidel. Jak se implementují inovace v stavebních procesech, celé spektrum účastníků stavebních procesů přestává dosahovat jejich maximální možnou úroveň efektivity práce, efektivních rozhodovacích procesů snižujících náklady a spolupráce vyhýbající se materiálních, finančních a lidských ztrát. Tato diplomová práce nabízí základní koncept cloudové aplikace (resp. informačního systému) s funkcemi podporujícími integraci stavebních a výrobních plánovacích procesů schromážděny v jednom integrovaném informačním systému schopnému zpracovávat již existující průmyslové datové formáty IFC pro potřeby uspokojení potřeb všech účastníků procesů stavebního sektoru.

Abstract: Construction industry has been gradually and progressively evolving over the centuries. Demand for the growth is certain and industry results are falling and raising with the ability to plan, construct and maintain construction projects according the technical laws. As new innovations are implemented to construction processes, all spectre of construction industry participants cannot reach demanded point of effective cost reasonable decisions and collaboration avoiding construction, finance and human losses. This master thesis proposes the basic concept of cloud application for the integration of construction and manufacture industries processes supporting functions in one whole integrated system able to processing the already existing IFC data for the purposes for satisfaction of the needs of all participants within construction process.

Keywords: cloud application, work processes, effective work, ontology databases, Industrial Foundation Classes, (IFC), building processes, construction processes, administrative processes, construction industry, manufacture industry, spatial planning, multi-scale planning, sustainable development, investment evaluation, multi-agent problem solving, multi-agent system, multiagentní řešení, mult-agentní řešení, ontolotie, ontologické database, stavební procesy, pracovní procesy, efektivní pracovní procesy, efektivní stavební procesy, hodnocení investic, územní plánování, trvale udržitelný rozvoj, urbanizmus, administrativní procesy, rozhodovací procesy, multiagentní systémy, multiagentní modelování, výrobní průmysl, průmyslová výroba

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz