Theses 

Analýza procesů a udržitelná likvidita krátkodobého finančního plánování – Ing. Robert Kvapil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Robert Kvapil

Bakalářská práce

Analýza procesů a udržitelná likvidita krátkodobého finančního plánování

Analysis of processes and sustainable liquidity of shortterm financial planning

Anotace: Firma acebiz s.r.o. je provozovatelem internetového maloobchodu a velkoobchodu. Firma disponuje širokým potenciálem v celkově rostoucím trhu na českém internetu. K zajištění vysoké kvality služeb je využíván komplexní informační systém. Díky široké nabídce produktů z celého světa patří firma k předním v daném oboru. U mnoha značek je firma přímým importérem. Teoretická část se zaměřuje na strategické finanční řízení a hodnocení likvidity. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky a zpracovány hodnoticí ukazatelé likvidity a rentability v prvních dvou letech fungování společnosti. Cílem a smyslem této bakalářské práce je zhodnotit stav likvidity a analýzu procesů krátkodobého finančního plánování firmy Acebiz s.r.o..

Abstract: The company Acebiz is an on-line retailer and wholeseller in entertainment products. The company possesses a strong potential for development in Czech e-business. For an optional quality of service ”all in one” system is used. Thanks to wide range of products from all over the world. The company is among the leaders in its line of business. Acebiz imports the majority of its brands first-hand. Theoretical part focuses on the classification of liquidity, strategy financial planning and cash management. In the practical part, theoretical knowledge are applied and classifications of liquidity and profitability are processed. The main aim of this bachelor essay is to assess the state of liquidities and to analyze the process of financial planning in the first two years of its existing.

Klíčová slova: Likvidita, rozvaha, cash flow, čistý pracovní kapitál, krátkodobé finanční plánování, finanční strategie podniku, řízení zásob, solventnost, likvidnost, běžná likvidita, pohotová likvidita, peněžní likvidita, rentabilita tržeb, rentabilita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz