Bc. Khristina Vetoshkina

Diplomová práce

Návrh elektronického obchodu malého vinařství

Proposal of the eshop for a small winary
Anotace:
Práce je věnovaná problematice elektronického obchodování, jeho výhodám a překážkám, legislativním požadavkům na podnikání na internetu v České republice a také vztahu českého obyvatelstva k nákupu vína přes internet. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout strukturu a funkčnost elektronického obchodu vybraného malého vinařství v České republice. Dalším cílem je zjistit preference kupujících víno …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the field of e-commerce, it's advantages and obstacles, legislative requirements for internet business in the Czech Republic and relationships of the Czech population to purchasing wine over the Internet. The main objective of the thesis is to propose the structure and functionality of an e-commerce system for a certain small winery in the Czech Republic. Another objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/dgyjl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství