Vít Rožmberský

Bakalářská práce

Motivace v pracovníků ve firmě ROTAREX Praha s.r.o.

Employee motivation in ROTAREX Praha Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o motivaci lidí v pracovním prostředí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy tykající se motivace, obecné teorie motivace, metody řízení pracovního výkonu a navazující odměňování. Praktická část zahrnuje představení společnosti ROTAREX Group a zpracování výsledků provedeného empirického výzkumu v její dceřiné společnosti ROTAREX Praha s.r.o. Osobní interview s …více
Abstract:
The Thesis deals with motivation of people in work environment. In the theoretical part, there are basic terminology concerning motivation, general theories of motivation, methods of work performance management and follow-up remuneration explained. The practical part includes an introduction of the ROTAREX Group company and a result processing from executed empiric research in its daughter company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Kamila Matysová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35843