Mgr. Pavla Kopecká

Bachelor's thesis

Handicap v příběhové próze pro děti a mládež

Handicap in narrative prose for children and youth
Abstract:
Bakalářská práce zpracovává zobrazení handicapu v příběhové próze pro děti a mládež. Obsahuje analýzy sedmi děl s tématem handicapu. Cílem práce je ukázat jejich přínos a rozdíly mezi nimi. Práce je rozdělena na dvě části – Handicapovaný protagonista příběhu a Soužití s handicapovaným člověkem.
Abstract:
Bachelor thesis processes handicap in narrative prose for children and youth. It contents a analysis of seven books with a topic handicap. The aim of this thesis is to show their benefits and differences between them. The thesis is divided into two parts - Handicapped protagonist of the story and Coexistence with a handicapped man.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta