Barbora LÁRYŠOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Paliativní péče pohledem ošetřovatelství

Palliative care from the perspective of nursing
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku paliativní péče a ošetřovatelskou péči o umírajícího pacienta. V teoretické části jsou definovány pojmy umírání, smrti a paliativní péče. Jsou zde zmapovány potřeby a potíže umírajícího pacienta, včetně komunikace a péče o rodinu. Praktická část obsahuje vlastní šetření ve formě kvantitativního výzkumu, který mapuje a porovnává informovanost všeobecných …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of palliative care and nursing care of the dying patient. The theoretical part defines the concepts of dying, death and palliative care. The needs and troubles of a dying patient, including communication and family care, are mapped here. The practical part contains its own survey in the form of quantitative research, which maps and compares the information of general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kroupová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁRYŠOVÁ, Barbora. Paliativní péče pohledem ošetřovatelství. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/