Vojtěch LYKO

Bakalářská práce

Krmení mláďat u altriciálních ptáků

Offspring provisioning in altricial birds
Anotace:
Tato práce je rešerší vědeckých článků a knižní literatury na toto téma. Cílem bylo shrnout základní informace a poznatky v této oblasti a podat jejich ucelený přehled. Práce je zaměřena převážně na pěvce a dravé ptáky Evropy. Zmíněny jsou však i další skupiny ptáků z jiných částí světa. První část je úvodem do problematiky, vytyčuje pojem altriciální ptáci a ukazuje rozdíly v krmení mláďat napříč …více
Abstract:
This thesis is a review of scientific articles and book literature on this subject. Its target is to summarize the fundamental knowledge and to give a complex overview of this topic. This work is focused mainly on passerines and birds of prey in Europe, but other groups from various parts of the world are mentioned as well. The first part is an introduction to the topic, it explains the term altricial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloš Krist, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LYKO, Vojtěch. Krmení mláďat u altriciálních ptáků. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses omgsru omgsru/2
5. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.