Monika Vampolová

Master's thesis

Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku

Business Process Reengineering: The impact of the implementation of new technology into the business processes
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice reengineeringu podnikových procesů. Hlavním cílem je analyzovat a diskutovat dopady spojené se zavedením nové technologie do procesů podniku. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy procesního řízení a modelování s důrazem na reengineering a metodiku modelování podnikových procesů MMABP. Následně jsou vymezeny logistické řetězce a jejich řízení a je diskutována …more
Abstract:
This diploma thesis covers the topic of Business Process Reengineering. The main objective is to analyse and discuss the impacts associated with the implementation of new technology into the business processes. Firstly, the basic terms of process management and modelling are defined with an emphasis on reengineering and methodology of business processes modelling MMABP. Subsequently, the work defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Oleg Svatoš
  • Reader: Václav Řepa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72481