Monika Vampolová

Master's thesis

Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku

Business Process Reengineering: The impact of the implementation of new technology into the business processes
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje problematice reengineeringu podnikových procesů. Hlavním cílem je analyzovat a diskutovat dopady spojené se zavedením nové technologie do procesů podniku. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy procesního řízení a modelování s důrazem na reengineering a metodiku modelování podnikových procesů MMABP. Následně jsou vymezeny logistické řetězce a jejich řízení a je diskutována …viac
Abstract:
This diploma thesis covers the topic of Business Process Reengineering. The main objective is to analyse and discuss the impacts associated with the implementation of new technology into the business processes. Firstly, the basic terms of process management and modelling are defined with an emphasis on reengineering and methodology of business processes modelling MMABP. Subsequently, the work defines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Oleg Svatoš
  • Oponent: Václav Řepa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72481